TÌM KIẾM

Lớp học kế toán cấp tốc tại Bắc Giang Giá rẻ Uy tín

Cập nhật: 12/05/2022
Lượt xem: 54

Kế Toán Hà Nội thường xuyên khai giảng các Lớp học kế toán cấp tốc tại Bắc Giang để đáp ứng nhu cầu cho nhiều học viên có mong muốn học kế toán thực tế trên địa bàn. Kế Toán Hà Nội cung cấp các lớp học từ Kế toán sơ cấp cho đến các lớp học Kế toán nâng cao.
 

Tính đến nay, Kế Toán Hà Nội đã đào tạo thành nghề cho hàng ngàn học viên trên khắp mọi miền tổ quốc. Các khóa học về kế toán thực tế tại Kế Toán Hà Nội được đánh giá là đầy đủ; khoa học; dễ truyền đạt; cập nhật nhanh chóng. Đặc biệt có các khoá học thiết kê riêng dành cho các học viên khác nhau. 
 

Trang thiết bị dạy học được công ty đầu tư đồng bộ, phòng học đạt TIÊU CHUẨN DẠY & HỌC theo quy định. Đội ngũ giáo viên nhiệt tình; giàu kinh nghiệm với phong cách giảng dạy chuyên nghiệp sẽ mang đến sự thành công cho bạn trong nghề kế toán.
 

Để được tư vấn trực tiếp từ chuyên gia hãy gọi: 0386 348 639 - Ms Dung

Lớp học kế toán cấp tốc tại Bắc Giang

Các Lớp học kế toán cấp tốc tại Bắc Giang của Kế Toán Hà Nội bao gồm:

  • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN: Đây là phần hành dành cho người mới bắt đầu; người chưa biết gì về kế toán. 

  • KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH: Với khoá học này, học viên được hướng dẫn cách lập sổ sách chứng từ; làm BCTC; lưu trữ tài liệu kế toán. Các lớp học Kế toán thực hành được tổ chức thường xuyên đảm bảo nhu cầu của doanh nghiệp. Tham gia khóa học Kế toán thuế thực hành sẽ giúp bạn nâng cao nghiệp vụ Kế toán; kỹ năng xử lý vấn đề.

  • KẾ TOÁN THUẾ DOANH NGHIỆP: Lớp học kế toán cấp tốc tại Bắc Giang sẽ hướng dẫn học viên làm Kế toán thuế; BC Thuế hàng tháng.

  • KẾ TOÁN TRỌN GÓI: với 35 buổi học, học viên học xong đi làm được ngay.

  • THUẾ CHUYÊN SÂU: Khóa học giúp bạn làm đúng chế độ kế toán nhưng có lợi nhất cho doanh nghiệp của bạn.

  • Khoá kế toán giám đốc:

Nếu bạn không có nhiều thời gian, Kế toán Hà Nội có khóa học kế toán ngắn hạn giúp các học viên nhanh chóng nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao. Sau khi học xong lớp học kế toán ngắn hạn học viên đã nắm bắt và đi làm được ngay.

Xem thêm; 
Học kế toán trực tuyến lấy chứng chỉ


Nội dung Lớp học kế toán cấp tốc tại Bắc Giang sẽ bai gồm các phần sau:

Phần 1: Kế Toán Hà Nội Giới thiệu Tài liệu; cách học khoá học kế toán tổng hợp.


Bài 1 - Giới thiệu cho học viên về khóa học Kế toán tổng hợp.


Bài 2 - Hướng dẫn các yêu cầu và tài liệu kèm theo khóa học.
 

Phần 2:  Bắt đầu công việc kế toán tổng hợp như một kế toán thực thụ.


Bài 1 - Lớp học kế toán cấp tốc tại Bắc Giang hướng dẫn học viên khai báo thông tin doanh nghiệp; những lưu ý về thông tin doanh nghiệp.


Bài 2 - Hướng dân học viên cách nhận biết và phân biệt về hoá đơn.


Bài 3 - Hướng dẫn cách kiểm tra hóa đơn hợp lệ; cách quản lý danh mục khách hàng, nhà cung cấp.
 

.Bài 4 - Hướng dẫn học viên cách phân biệt chế độ kế toán; đặc điểm chế độ kế toán theo thông tư 200 và thông tư 133.
 

Phần 3 : Lớp học kế toán cấp tốc tại Bắc Giang chia se các phần hành kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung.


Bài 1 - Hướng dẫn học viên thiết lập sổ Nhật ký chung; cách hạch toán vào sổ NKC.
 

Bài 2 - Hướng dẫn các bước thiết lập kế toán quỹ: Hạch toán quỹ, chứng từ thu - chi và chứng từ ngân hàng.
 

Bài 3 Hướng dẫn học viên các bước thiết lập công thức tham chiếu tự động thông tin khách hàng trong sổ NKC.
 

Bài 4 - Hướng dẫn học viên cách phân biệt Tài sản cố định và Công cụ dụng cụ.
 

Bài 5 - Chia sẻ các yêu cầu; các vấn đề quan trọng về hóa đơn giá trị gia tăng.
 

Bài 6 - Hướng dẫn học viên cách tải và cài đặt Hỗ trợ kê khai (HTKK).
 

Bài 7 - Lệ phí môn bài, khoá học sẽ hướng dẫn học viên lập và hạch toán tờ khai lệ phí môn bài.
 

Phần 4 : Lớp học kế toán cấp tốc tại Bắc Giang hướng dẫn quy trình xây dựng bảng lương theo quy định mới nhất từ 2018.

Bài 1: Chỉ cho học viên cách định cấu trúc tiền lương theo luật áp dựng từ 2018
 

Bài 2: Hướng dẫn quy trình xây dựng bảng lương; xác định lương cơ bản trên bảng lương.
 

Bài 3: Hướng dẫn cách xác định các khoản phụ cấp, trợ cấp trên bảng lương.
 

Bài 4: Hướng dẫn cách xác định thu nhập khác và tổng thu nhập trên bảng lương.
 

Bài 5: Hướng dẫn cách xác định các khoản giảm trừ và hoàn thiện bảng lương.
 

Bài 6: Hướng dẫn học viên cách hạch toán chi phí lương và các khoản trích theo lương trên sổ NKC.
 

Phần 5 : Các bút toán kết chuyển cuối kỳ - Lớp học kế toán cấp tốc tại Bắc Giang sẽ hướng dẫn:


Bài 1 - Chia sẻ các bước trong bút toán kết chuyển cuối tháng/cuối quý.
 

Bài 2 - Hướng dẫn kết chuyển doanh thu bán hàng - chi phí. 
 

Bài 3 - Hướng dẫn hạch toán; kết chuyển thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN.
 

Phần 6 : Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán tự động bằng excel


Bài 1 - Hướng dẫn học viên thiết lập sổ cái bao gồm: Tạo danh sách chọn tài khoản; Cách lấy tên tài khoản sổ cái; Thiết lập thời gian tùy chọn trong sổ cái; Lấy dữ liệu từ NKC sang Sổ cái.
 

Bài 2: Lớp học kế toán cấp tốc tại Bắc Giang hướng dẫn học viên tạo mẫu sổ chi tiết tài khoản và thiết lập in sổ chi tiết.
 

Bài 3: Hướng dẫn học viên tạo danh sách chọn tài khoản chi tiết dựa theo tài khoản tổng hợp. 
 

Bài 4: Chia sẻ công thức tính số dư đầu kỳ; số phát sinh trong kỳ; số dư cuối kỳ trên Sổ chi tiết tài khoản.
 

Phần 7 : Lớp học kế toán cấp tốc tại Bắc Giang lập BCTC trên ứng dụng HTKK; in sổ và lưu trữ sổ kế toán hợp lý.


Bài 1 - Khoá học hướng dẫn lập báo cáo trên Hỗ trợ kê khai HTKK;
 

Bài 2 - Hướng dẫn cho học viên các bước về quyết toán thuế thu nhập TNCN và TNDN.
 

Bài 3 - Hướng dẫn học viên cách nộp báo cáo tài chính lên hệ thống Nộp tờ khai.
 

Bài 4 - Hướng dẫn học viên các bước in sổ và lưu trữ tài liệu kế toán.
 

Phần 8: Khoá học Hướng dẫn học viên cách lập tờ khai thuế và nộp tờ khai thuế.


Bài 1: Hướng dẫn học viên cách khai báo thông tin trong phần mềm HTKK;
 

Bài 2: Hướng dẫn học viên các bước kê khai tờ khai thuế GTGT;
 

Bài 3: Hướng dẫn học viên các bước kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT
 

Bài 4: Hướng dẫn học viên cách lập tờ khai thuế TNCN và thuế TNDN.
 

Bài 7: Hướng dẫn các bước nộp tờ khai qua trang thuế điện tử.
 

Phần 9: Lớp học kế toán cấp tốc tại Bắc Giang Hướng dẫn cách kiểm tra Báo cáo tài chính.


Bài 1: Chia sẻ về điều kiện và cơ sở lập bảng cân đối phát sinh;
 

Bài 2: Hướng dẫn học viên cách kiểm tra chi tiết tài khoản 111 và 112; Kiểm tra tài khoản công nợ và 141, 334; Kiểm tra tài khoản 211, 214, 242; Kiểm tra tài khoản 133, 333.
 

Bài 3: Hướng dẫn kiểm tra tài khoản kho; các tài khoản khác; bảng cân đối kế toán; Kiểm tra báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Kiểm tra báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Kiểm tra bản thuyết minh báo cáo tài chính.
 

Giảng viên; hình thức; lịch học; tư liệu học viên được cấp khi tham gia Lớp học kế toán cấp tốc tại Bắc Giang. 


Lớp học kế toán cấp tốc tại Bắc Giang


Giảng viên đứng lớp kế toán tại Kế Toán Hà Nội tất cả đều là những kế toán Trưởng; kế toán Tổng hợp đã và đang đi làm thực tế trên 10 năm. Là các giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm; đã có chứng chỉ về nghiệp vụ sư phạm giảng dạy.
 

Khi tham gia khoá học, học viên được cung cấp giáo trình; bài thực hành kế toán là những hóa đơn, chứng từ thực tế như: Phiếu thu, chi, phiếu nhập, xuất kho, hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng .v.v...
 

Lớp học kế toán cấp tốc tại Bắc Giang khai giảng các lớp kế toán trong tháng. Học viên đăng ký nhanh nhất để nhận những ưu đãi đặc biệt.
 

Thời gian học linh hoạt để học viên dễ dàng lựa chọn phù hợp với thời gian biểu. Ca Sáng từ 8h30 - 11h; Ca Chiều từ 14h - 16h30; Ca Tối từ 19h - 21h30.

Quý học viên xem thêm; 
Gia sư kế toán trưởng giá rẻ chất lượng


Để biết thêm về thông tin tuyển sinh lớp Kế toán cấp tốc vui lòng liên hệ:
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KẾ TOÁN HÀ NỘI
 

Địa chỉ văn phòng Chính; Số 4, Ngõ 322 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
 

Chuyên viên tư vấn đào tạo kế toán: 0386 348 639 hoặc 0904 614 179

 

Đăng ký khóa học:
 
Đăng ký Nhập lại
Bình luận Facebook
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Tham gia nhận bản tin từ chúng tôi
Số người online: 20
Tổng truy cập: 11304074
Thông tin liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KẾ TOÁN HÀ NỘI
Khu vực Miền Bắc: Số 4, ngõ 322 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, HN
Khu vực Miền Nam: Số 31 Lê Văn Chí, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Khóa học kế toán: 0243.566.8036 – 0912916322 (zalo)
Email: ketoanhanoi1@gmail.com
Website: www.ketoanhanoi.vn
Dịch vụ làm bảng tính lương
Thăm dò ý kiến
Đánh giá khách quan của bạn về chất lượng dịch vụ chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời! 
Hermes Replica Hermes Birkin Replica Hermes Kelly Replica Hermes Evelyne Replica Hermes Constance Replica Hermes Clutch Replica Hermes Garden Party Replica Hermes Wallets Replica Hermes Lindy Replica Louboutin Replica Louboutin Womens Replica Louboutin Peep Toe Pumps Replica Louboutin Boots Replica Louboutin Sandals Replica Louboutin Pumps Replica Louboutin Mens Replica Louboutin Sneakers Replica Air Jordan Replica Air Jordan Replica Air Jordan 1 Replica Air Jordan 4 Replica Air Jordan 11 Replica Off-White Replica Yeezy Replica Balenciaga Replica Nike Replica Air Max 95 Replica Michael Jordan Jersey Kobe Bryant Jersey Michael Jordan Jersey Lebron James Jersey NBA Youth Jersey NHL Jersey Patrick Kane Jersey Jonathan Toews Jersey Soccer Jersey Hermes Replica Hermes Replica Hermes Birkin Replica Hermes Kelly Replica Hermes Evelyne Replica YSL Replica YSL Crossbody Replica YSL CLutches Replica Ysl belt bag Replica Philipp Plein Replica Philipp Plein Shoes Replica