TÌM KIẾM

Lớp học kế toán trưởng tại Bình Dương

Cập nhật: 24/06/2021
Lượt xem: 240

Bạn đã làm trong lĩnh vực kế toán tài chính; kiểm toán lâu năm trong DN hoặc cơ quan hành chính. Bạn đang công tác trong lĩnh vực kế toán, giữ vị trí Kế toán trưởng của doanh nghiệp - đơn vị nhưng lại chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng phù hợp với quy chuẩn hiện hành. Bạn muốn chuẩn bị bằng cấp; chuyên môn và trình độ để tiến xa trong sự nghiệp để thăng tiến trong DN. => Kế Toán Hà Nội tổ chức đào tạo Lớp học kế toán trưởng tại Bình Dương phối kết hợp với Hội Kế Toán và Kiểm toán Việt Nam.

Xem thêm; 
Lớp học kế toán trưởng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

I. Mục tiêu của Kế Toán Hà Nội khi xây dựng khóa học kế toán trưởng tại Bình Dương. 


Lớp học kế toán trưởng tại Bình Dương
  • Xây dựng lớp học với mong muốn cập nhật nhanh nhất đến doanh nghiệp với những thay đổi; điều chỉnh; bổ sung trong luật kế toán Việt Nam.

  • Qua kiến thức lớp học giúp học viên nắm vững tính chất; mục đích; nội dung; phạm vi,; nhiệm vụ các loại kiểm toán.

  • Lớp học kế toán trưởng tại Bình Dương sẽ giúp học viên nắm vững kỹ thuật chiết khấu dòng tiền; biết các ứng dụng trong việc thẩm định các dự án đầu tư hợp lý nhất.

  • Học viên sẽ biết cách phân tích cơ cấu chi phí; biết tính toán rủi ro kinh doanh và dự báo chi phí doanh nghiệp.

  • Lớp học giúp học viên lập kế hoạch kinh doanh; kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch ngân sách của doanh nghiệp hợp lý nhất.

II. Đối tượng đủ điều kiện tham gia học và cấp chứng chỉ ở Lớp học kế toán trưởng tại Bình Dương: 

  • Là các đối tượng học viên tốt nghiệp chuyên ngành liên quan về Tài Chính; Kế toán; Kiểm toán; ngân hàng.

  • Ngoài ra các đối tượng cần đảm bảo yêu cầu sau: Đối tượng tốt nghiệp Đại học cần phải có ít nhất là 02 năm kinh nghiệm thực tế; đối tượng tốt nghiệp Cao đẳng hay Trung cấp cần có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc thực tế. 

III. Nội dung chi tiết chương trình đào tạo kế toán trưởng học viên được học ở Lớp học kế toán trưởng tại Bình Dương như sau:

Chuyên đề 1: Kế toán tài chính doanh nghiệp với các phần hành như sau:

– Hướng dẫn cho học viên toàn bộ hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

– Hướng dẫn rõ ràng các hệ thống chuẩn mực kế toán để học viên nắm bắt.

– Hướng dẫn các yêu cầu về thuế thu nhập doanh nghiệp như: các Chuẩn mực kế toán; vốn hàng hóa đi vay...

– Hướng dẫn các yếu tố về hồi tố kế toán; tỷ giá hối đối...

– Ngoài ra, hỗ trợ học viên các kiến thức liên quan tông tư 200; cách trình bày báo cáo tài chính; những tình huống thực tế thường gặp. 

Chuyên đề 2; Lớp học kế toán trưởng tại Bình Dương hướng dẫn học viên cách quản trị tài chính doanh nghiệp; phân tích tài chính hợp lý.

– Hướng dấn đến học viên những vấn đề chung về quản trị tài chính doanh nghiệp.

– Hỗ trợ giải thích các giá trị của tiền tệ theo thời gian; lượng giá chứng khoán; cách hoạch định ngân quỹ vốn đầu tư dài hạn...

– Hướng dẫn học viên quy trình lập kế hoạch tài chính; chi phí sử dụng vốn trong quản trị...

chuyên đề 3; Kế toán quản trị - học viên được hướng dẫn với các phần hành như sau:

– Hướng dẫn tổng quan về kế toán quản trị và cách phân loại chi phí.

– Hướng dẫn cho học viên những vấn đề chung về kế toán quản trị; cách phân loại chi phí; mối quan hệ giữa chi phí và lợi nhuận. 

– Hướng dẫn học viên các ước lên dự toán ngân sách; cách phân tích biến động chi phí sản xuất phù hợp; 

– Hướng dẫn học viên cách lập báo cáo bộ phận; cách đánh giá trách nhiệm quản lý; cách định giá, quyết định giá bán sản phẩm...

Chuyên đề 4: Kiểm toán - Lớp học kế toán trưởng tại Bình Dương hướng dẫn cụ thể;

– Tổng quan về báo cáo tài chính.

Hướng dẫn học viên xác định mục đích của BCTC; các báo cáo tài chính cần thực hiện; các giả định cơ bản lập BCTC; các yêu cầu chất lượng của báo cáo tài chính. 

– Tổng quan về kiểm toán học viên sẽ được: 

Lớp đào tạo kế toán trưởng sẽ bổ sung kiến thức kế toán trưởng; bổ sung những vấn đề chung về kiểm toán; Hướng dẫn học viên quy trình kiểm toán; cách kiểm toán báo cáo tài chính hợp lý nhất.

Chuyên đề 5; Thẩm định hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư - Lớp học kế toán trưởng tại Bình Dương sẽ hướng dẫn:

– Hướng dẫn tổng quan và khái niệm về dự án đầu tư để học viên nắm rõ.

– Hướng dẫn học viên quy trình lập hồ sơ dự án đầu tư:

– Hướng dẫn các bước trong thẩm định dự án đầu tư; cách nắm các thông số cơ bản của dự án; cách phân tích tài chính dự án đầu tư hợp lý.

– Chỉ rõ cho học viên các công cụ tài chính; phương pháp dùng để thiết lập và phân tích dòng tiền của dự án.

– Hướng dẫn rõ các tác động của lạm phát đến dòng tiền dự án; quy trình phân tích rủi ro của dự án.

Chuyên đề 6; Lớp học kế toán trưởng tại Bình Dương hướng dẫn đến học viên về Thanh toán tín dụng ngân hàng.

– Hướng dẫn đến học viên khái niệm về thanh toán quốc tế; hợp đồng thương mại quốc tế...

– Hướng dẫn học viên phân loại ngân hàng thương mại; các hoạt động liên quan.

– Các nghiệp vụ tín dụng ngân hàng và chiết khấu các chứng từ sẽ có các yêu cầu nào.

– Đặc điểm; lợi ích thanh toán qua ngân hàng hay các phương tiện thanh toán với yêu cầu gì.

Chuyên đề 7: Luật thương mại - học viên sẽ được hướng dẫn:

– Lớp học kế toán trưởng tại Bình Dương hướng dẫn những quy định chung về luật thương mại.

– Hướng dẫn cụ thể pháp luật về doanh nghiệp: Các loại hình doanh nghiệp; doanh nghiệp nhà nước; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần; công ty hợp doanh...

– Hướng dẫn nguyên tắc; quy trình tổ chức lại, giải thể, phá sản.

– Khái niệm về hợp đồng thương mại; nội dung hợp đồng thương mại; quy trình thực hiện hợp đồng thương mại sẽ được hướng dẫn cụ thể.

– Hướng dẫn học viên cách giải quyết tranh chấp trong thương mại; các hình thức giải quyết tranh chấp trong thương mại hợp lý nhất. 
 

Chuyên đề 8: Pháp luật về thuế - học viên sẽ được Lớp học kế toán trưởng tại Bình Dương hướng dẫn như sau:

– Hướng dẫn toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

– Hướng dẫn các yêu cầu; quy trình thiết lập thuế GTGT; Thuế TNDN; Thuế TNCN.

– Hỗ trợ; trao đổi về quyết toán thuế cuối năm. 

- Hướng dẫn doanh nghiệp cách tiếp đoàn thanh tra kiểm tra thuế tại DN.

Chuyên đề 9: Luật kế toán với các phần hành như sau:

– Chỉ rõ cho học viên toàn bộ công tác kế toán tại DN.

– Hướng dẫn cách tổ chức Công tác KT và người làm KT.

– Hoạt động nghề nghiệp kế toán với các yêu cầu gì. 

– Hướng dẫn học viên cách quản lý Nhà nước về kế toán; các yêu cầu khen thưởng và xử lý vi phạm.

Tổng kết - Lớp học kế toán trưởng tại Bình Dương:

Học viên được tham gia và trả lời các câu hỏi thắc mắc.

Học viên được kiểm tra đánh giá kết quả cuối khóa và cấp chứng chỉ khi đạt.

IV. Đội ngũ giảng viên đào tạo Kế toán trưởng ở Kế Toán Hà Nội:

  • Đội ngũ Giảng viên Lớp học kế toán trưởng tại Bình Dương giàu kinh nghiệm; có trình độ chuyên môn cao với hơn 15 năm làm việc ở vị trí kế toán trưởng ở các doanh nghiệp lớn.

  • Là đội ngũ giáo viên có Kiến thức chuyên sâu; kỹ năng thực hành cũng như kỹ năng chuyển tải thông tin tốt. Qua đó, giúp học viên nắm chắc bài giảng, hiểu sâu bài học hơn.

=>>Lớp học kế toán trưởng tại Bình Dương hỗ trợ cập nhật kiến thức mới sau khi đi làm thường xuyên qua các chuyên đề tại trung tâm; học viên được đào tạo thông qua những tình huống thực tế. Học viên được lựa chọn hình thức học phù hợp với thời gian và mức chi phí trong phạm vi của mình.

Xem thêm
Trung tâm đào tạo kế toán trên phần mềm Misa trực tuyến
 

Liên hệ ngay tư vấn viên Ms Dung để được hỗ trợ; tư vấn cụ thể:
 

Hotline 24/7: 0386 348 639 hoặc 0904 614 179
 

Địa chỉ trụ sở: Số 4, Ngõ 322 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Lớp học kế toán trưởng tại Bình Dương

Đăng ký khóa học:
 
Đăng ký Nhập lại
Bình luận Facebook
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Tham gia nhận bản tin từ chúng tôi
Số người online: 10
Tổng truy cập: 10144353
Thông tin liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KẾ TOÁN HÀ NỘI
Khu vực Miền Bắc: Số 4, ngõ 322 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, HN
Khu vực Miền Nam: Số 31 Lê Văn Chí, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Khóa học kế toán: 0243.566.8036 – 0912916322 (zalo)
Email: ketoanhanoi1@gmail.com
Website: www.ketoanhanoi.vn
Dịch vụ nổi bật
DỊCH VỤ HOÀN THUẾ CHO DOANH NGHIỆP
DỊCH VỤ HOÀN THUẾ CHO DOANH NGHIỆP (20/04/2018 - Lượt xem101594)
Thăm dò ý kiến
Đánh giá khách quan của bạn về chất lượng dịch vụ chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!