TÌM KIẾM

Trung tâm đào tạo kế toán trưởng tại Phú Xuyên Hà Nội

Cập nhật: 08/06/2021
Lượt xem: 150

Bạn đã làm trong lĩnh vực kế toán; kiểm toán; tài chính lâu năm trong DN hoặc cơ quan; Bạn đang công tác trong lĩnh vực kế toán và đang giữ vị trí Kế toán trưởng nhưng lại chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định hiện hành; Bạn muốn chuẩn bị bằng cấp; trình độ chuyên môn cũng như kỹ năng để tiến xa trong sự nghiệp kế toán. Căn cứ vào Quy định Bồi dưỡng Kế toán trưởng cho Doanh nghiệp theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài Chính; Căn cứ điều 53 về "Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng” => Người muốn được bổ nhiệm hoặc được thuê làm kế toán trưởng thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng hợp lý nhất. Xuất phát từ như cầu trên, Kế Toán Hà Nội đã khai giảng Trung tâm đào tạo kế toán trưởng tại Phú Xuyên Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu học viên.

Xem thêm; 
Địa chỉ dạy kế toán trên phần mềm Misa trực tuyến
 

Trung tâm được xây dựng trên cơ sở pháp lý; được xây dựng trên quy trình đào tạo khoa học, chất lượng; được xây dựng trên đội ngũ giảng viên kế toán chuyên môn cao....Kế Toán Hà Nội luôn được các đối tượng học viên đánh giá cao về chất lượng cũng như sự chuyên nghiệp trong cách triển khai.
 

Trung tâm đào tạo kế toán trưởng tại Phú Xuyên Hà Nội


I. Mục tiêu - đối tượngkhóa đào đạo Kế toán trưởng được Trung tâm đào tạo kế toán trưởng tại Phú Xuyên Hà Nội xây dựng:

Mục tiêu khi xây dựng lớp học kế toán trưởng:

 • Với mong muốn sẽ cập nhật những thay đổi; điều chỉnh; bổ sung trong luật kế toán Việt Nam đến các đối tượng học viên.

 • Mong muốn giúp học viên nắm vững tính chất; mục đích; nội dung; phạm vi, nhiệm vụ các loại kiểm toán cần thiết.

 • Mong muốn học viên nắm vững kỹ thuật chiết khấu dòng tiền; các ứng dụng trong việc thẩm định các dự án đầu tư hợp lý nhất.

 • Qua chương trình học, học viên sẽ biết cách phân tích cơ cấu chi phí; phân tích rủi ro kinh doanh và dự báo chi phí doanh nghiệp.

 • Học viên biết lập kế hoạch kinh doanh; biết lên kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch ngân sách của doanh nghiệp.

Đối tượng của lớp học là những ai?

 • Là các học viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài Chính; Kế toán; Kiểm toán; ngân hàng.

 • Với học viên tốt nghiệp Đại học cần có ít nhất là 02 năm (24 tháng), kinh nghiệm làm việc thực tế tại doanh nghiệp.

 • Với học viên tốt nghiệp Trung học; Cao đẳng cần có ít nhất là 03 năm (36 tháng) công tác Kế toán thực tế trở lên tại doanh nghiệp.
   

II. Chi tiết chương trình đào tạo được Trung tâm đào tạo kế toán trưởng tại Phú Xuyên Hà Nội xây dựng như sau:

Kế toán tài chính doanh nghiệp với các chuyên mục:

Hướng dẫn về toàn bộ hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam để học viên nắm.

Hệ thống chuẩn mực kế toán đang hiện hành. 

Hướng dẫn thông tư 200; hướng dẫn học viên trình bày báo cáo tài chính; hướng dẫn xử lý những tình huống thực tế về kế toán tái chính thường gặp.

Quản trị tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính với các phần hành:

Hướng dẫn cho học viên những vấn đề chung về quản trị tài chính doanh nghiệp.

Chỉ rõ lý thuyết giá trị của tiền tệ theo thời gian; Lượng giá chứng khoán; quy trình Hoạch định ngân quỹ vốn đầu tư dài hạn.

Hướng dẫn học viên lập kế hoạch tài chính;p cách sử dụng Chi phí sử dụng vốn..

Kế toán quản trị trong doanh nghiệp Trung tâm đào tạo kế toán trưởng tại Phú Xuyên Hà Nội sẽ hướng dẫn:

Chỉ một tổng quan về kế toán quản trị và phân loại chi phí để học viên nắm. 

Đưa ra những vấn đề chung về kế toán quản trị; cách phân loại chi phí; chỉ rõ mối quan hệ giữa chi phí vá khối lượng lợi nhuận.

Hướng dẫn học viên cách dự toán ngân sách; cách phân tích biến động chi phí sản xuất; cách báo cáo bộ phận; cách đánh giá trách nhiệm quản lý; quy trình định giá, quyết định giá bán sản phẩm...

Kiểm toán với chuyên mục sau:

Trung tâm đào tạo kế toán trưởng tại Phú Xuyên Hà Nội hướng dẫn tổng quan về báo cáo tài chính.

Chỉ rõ  Mục đích của BCTC; Các báo cáo tài chính cần triển khai; nắm rõ các giả định cơ bản lập BCTC; Các yêu cầu chất lượng của BCTC.

Tổng quan về kiểm toán học viên sẽ được hướng dẫn bổ sung kiến thức KTT; giới thiệu những vấn đề chung về kiểm toán; hướng dẫn quy trình kiểm toán..

Thẩm định hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư sẽ được Trung tâm đào tạo kế toán trưởng tại Phú Xuyên Hà Nội triển khai:

Hướng dẫn tổng quan; các yêu cầu và khái niệm về dự án đầu tư.

Hướng dẫn lập hồ sơ dự án đầu tư; quy tình thẩm định dự án đầu tư; chỉ rõ các thông số cơ bản của dự án; 

Hướng dẫn học viên cách phân tích tài chính dự án đầu tư; nêu rõ các công cụ tài chính; phương pháp dùng để thiết lập và phân tích dòng tiền của dự án hiệu quả.

Thanh toán tín dụng ngân hàng với các chuyên mục:

Chỉ rõ cho học viên về khái niệm về thanh toán quốc tế; hợp đồng thương mại quốc tế; bộ chứng từ, các phương tiện và các phương thức thanh toán quốc tế.

Hướng dẫn học viên cách phân loại ngân hàng thương mại và các hoạt động.

Chỉ rõ các nghiệp vụ tín dụng ngân hàng và chiết khấu các chứng từ.

Hướng dẫn học viên các phương tiện thanh toán: ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, séc

Luật thương mại sẽ được hướng dẫn những phần hành gì ở Trung tâm đào tạo kế toán trưởng tại Phú Xuyên Hà Nội.

Học viên sẽ được hướng dẫn những quy định chung về luật thương mại.

Hướng dẫn tới học viên các pháp luật về doanh nghiệp: Các loại hình doanh nghiệp; doanh nghiệp nhà nước; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần; doanh nghiệp vôn đầu tu nước ngoài,…

Hướng dẫn học viên cách tổ chức lại; giải thể; phá sản trong hoạt động.

Hướng dẫn quy trình giải quyết tranh chấp trong thương mại; các hình thức giải quyết tranh chấp trong thương mại.

Pháp luật về thuế học viên sẽ được hướng dẫn các phần hành:

Được chỉ rõ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Được hướng dẫn các yêu cầu về Thuế GTGT; Thuế TNDN; Thuế TNCN.

Luật kế toán với các phần hành sau được triển khai ở Trung tâm đào tạo kế toán trưởng tại Phú Xuyên Hà Nội.

Học viên được hướng dẫn công tác kế toán tại DN cụ thể nhất. 

Được hướng dãn tổ chức Công tác KT và người làm KT.

Tổng kết - Kế Toán Hà Nội sẽ triển khai:

Tham gia và trả lời các câu hỏi thắc mắc của Học viên; giải quyết các tình huống thực tế.

Kiểm tra đánh giá kết quả cuối khóa và cấp chứng chỉ cho học viên đạt kết quả.


III.  Phương pháp đào tạo - Đội ngũ giảng viên ở Trung tâm đào tạo kế toán trưởng tại Phú Xuyên Hà Nội.

 • Kế Toán Hà Nội dạy thực hành: Giảng viên dạy kèm từng học viên; dạy theo sự tiếp thu và năng lực của từng học viên.

 • Học viên chủ động trong thời gian biểu; chủ động về lịch học để sắp xếp khoa học. 

Đội ngũ giảng viên trực tiếp đứng lớp đào tạo Kế toán trưởng là nhũng người giàu kinh nghiệm; có trình độ chuyên môn cao;có kỹ năng sư phạm tốt. Ngoài kỹ năng chuyển tải thông tin thì giáo viên ở Kế Toán Hà Nội có kỹ năng giải quyết vấn đề sẽ giúp học viên nắm vững các chủ đề của khóa học.

Xem thêm
Trung tâm gia sư kế toán trưởng
 

Trên đây là toàn bộ nội dung được Trung tâm đào tạo kế toán trưởng Kế Toán Hà Nội giới thiệu đến học viên. Nếu có nhu cầu về tham gia hay hỗ trợ tư vấn thêm về lớp học, liên hệ: 
 

KẾ TOÁN HÀ NỘI - ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNG ĐẦU
 

Điện thoại liên hệ: 0386 348 639 hoặc 0904 614 179
 

Địa chỉ văn phòng trung tâm: Số 4, Ngõ 322 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Trung tâm đào tạo kế toán trưởng tại Phú Xuyên Hà Nội

Đăng ký khóa học:
 
Đăng ký Nhập lại
Bình luận Facebook
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Tham gia nhận bản tin từ chúng tôi
Số người online: 11
Tổng truy cập: 10144529
Thông tin liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KẾ TOÁN HÀ NỘI
Khu vực Miền Bắc: Số 4, ngõ 322 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, HN
Khu vực Miền Nam: Số 31 Lê Văn Chí, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Khóa học kế toán: 0243.566.8036 – 0912916322 (zalo)
Email: ketoanhanoi1@gmail.com
Website: www.ketoanhanoi.vn
Dịch vụ nổi bật
DỊCH VỤ HOÀN THUẾ CHO DOANH NGHIỆP
DỊCH VỤ HOÀN THUẾ CHO DOANH NGHIỆP (20/04/2018 - Lượt xem101596)
Thăm dò ý kiến
Đánh giá khách quan của bạn về chất lượng dịch vụ chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!