TÌM KIẾM
Lớp học kế toán ở Hà Nội
VIDEO
lltxB9FqDJQ video2431
Lớp kế toán thực hành thực tế
Cách hạch toán phân bổ CCDC theo Thông tư 200 và 133 mới nhất
Cập nhật: 26/03/2019
Lượt xem: 145727
Khoa hoc ke toan co ban      Dịch vụ kế toán thuế      Dịch vụ hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp
 

CÁCH HẠCH TOÁN PHÂN BỔ CÔNG CỤ DỤNG CỤ (CCDC)

Theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Cách hạch toán CCDC Cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ (CCDC) như thế nào? Những tài sản nào được gọi là công cụ dụng cụ? Trong bài viết này, Kế Toán Hà Nội sẽ hướng dẫn chi tiết cách hạch toán phân bổ Công cụ dụng cụ. Cụ thể như: Thời gian phân bổ CCDC, điều kiện ghi nhận CCDC, các phương pháp tính phân bổ CCDC, cách hạch toán phân bổ CCDC theo Thông tư 200 và 133 mới nhất hiện nay.

>> Lớp học Kế Toán thuế - Cập nhật thông tin mới nhấtv

Xem thêm:
 

1. Tài sản nào được gọi là Công cụ dụng cụ - Điều kiện g​hi nhận CCDC

 
Theo điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định: Tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ:
 
"...
- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
- Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
- Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.
..."
 
Như vậy, theo quy định trên, công cụ dụng cụ (CCDC) là những tài sản thỏa mãn điều kiện sau:
 
🔺 CCDC là những tài sản có giá trị < 30.000.000

🔺 Hoặc là những tài sản có thời gian sử dụng < 1 năm

Cụ thể, theo điều 25 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định về Công cụ dụng cụ:
 
"Công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với TSCĐ. Vì vậy công cụ, dụng cụ được quản lý và hạch toán như nguyên liệu, vật liệu. Theo quy định hiện hành, những tư liệu lao động sau đây nếu không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ thì được ghi nhận là công cụ, dụng cụ:
 
- Các đà giáo, ván khuôn, công cụ, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất xây lắp;
- Các loại bao bì bán kèm theo hàng hóa có tính tiền riêng, nhưng trong quá trình bảo quản hàng hóa vận chuyển trên đường và dự trữ trong kho có tính giá trị hao mòn để trừ dần giá trị của bao bì;
- Những dụng cụ, đồ nghề bằng thủy tinh, sành, sứ;
- Phương tiện quản lý, đồ dùng văn phòng;
- Quần áo, giày dép chuyên dùng để làm việc,..."

Khoa-ke-toan-thue-ke-toan-tong-hop-thuc-hanh-1.gif
"Tóm lấy" những thông tin cập nhật ưu đãi mới nhất về: Khóa học kế toán thuế và Dịch vụ kế toán thuế

 2. Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ (​CCDC)

Thời gian tính phân bổ CCDC được quy định theo khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC:
 
"Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, ... không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm."
 
Như vậy, Thời gian phân bổ chi phí CCDC tối đa không quá 3 năm. Nếu quá 3 năm thì chi phí CCDC này sẽ không được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
 

3. Các phương pháp phân b​ổ công cụ dụng cụ (CCDC):

Phương pháp phân bổ CCDC được quy định trong điều 25 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định:
 
"...
- Đối với các công cụ, dụng cụ có giá trị nhỏ khi xuất dùng cho sản xuất, kinh doanh phải ghi nhận toàn bộ một lần vào chi phí sản xuất, kinh doanh.

 
- Trường hợp công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê xuất dùng hoặc cho thuê liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhiều kỳ kế toán thì được ghi nhận vào Tài khoản 242 “Chi phí trả trước” và phân bổ dần vào giá vốn hàng bán hoặc chi phí sản xuất kinh doanh theo từng bộ phận sử dụng.
..."
 
Như vậy, phương pháp phân bổ CCDC cụ thể như sau:
 
- Những CCDC có giá trị nhỏ thì hạch toán toàn bộ vào Chi phí.
- Những CCDC có giá trị lớn hoặc liên quan đến nhiều kỳ kế toán thì hạch toán vào tài khoản 242 và hàng tháng thì phân bổ vào chi phí.
 
Lưu ý: Khi đưa CCDC vào sử dụng, thì ngày đưa vào sử dụng là ngày bắt đầu tính Phân bổ CCDC.

⏩  Khóa học kế toán thực tế 
- Ưu đãi 50%
 

4. Cách tính và hạch toán phân bổ​ công cụ dụng cụ (CCDC):

a. Hạch toán CCDC khi mua v​ề (Nhập kho):

Mục đích hạch toán CCDC khi mua về là để theo dõi về số lượng cũng như giá trị của CCDC được nhập mua và sử dụng.
        Nợ TK 153
        Nợ TK 1331
                        Có TK 1111/ TK 1121/ TK 331
 

b. Hạch toán khi xuất CCDC phục vụ cho hoạt động​ SXKD (Xuất kho):

Căn cứ vào giá trị của CCDC và thời gian sử dụng, chúng ta hạch toán CCDC vào chi phí theo các trường hợp sau:
 
💰 Nếu CCDC có giá trị nhỏ và thời gian sử dụng ngắn (1 kỳ) thì hạch toán toàn bộ vào chi phí:
 
        Nợ TK 154, 621, 627, 641, 642 (Chú ý: Ta phải xác định được CCDC sử dụng cho bộ phận nào và Doanh nghiệp áp dụng Thông tư 200 hay Thông tư 133 để hạch toán cho đúng TK)
                        Có TK 153
 
💰 Nếu CCDC có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu (nhiều kỳ) thì hạch toán phân bổ vào chi phí trả trước:
 
           Nợ TK 242 (TK Chi phí trả trước Theo TT 200 hay 133 đều hạch toán như nhau)
                       Có TK 153

Hàng tháng cần hạch toán phân bổ chi phí CCDC trong tháng đó (theo bộ phận sử dụng) vào chi phí trả trước như sau:
 
           Nợ TK 154 - Bộ phận sản xuất (Theo TT 133)
           Nợ TK 6421 - Bộ phận bán hàng (Theo TT 133)
           Nợ TK 6422 - Bộ phận quản lý (Theo TT 133)
           Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công (Theo TT 200)
           Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (Theo TT 200)
           Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (Theo TT 200)
           Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (Theo TT 200)
                       Có TK 242 
 

c. Cách tính phân bổ công cụ dụng ​cụ (CCDC):🕑 Nếu ta mua và sử dụng CCDC là ngày mồng 01 của tháng thì tính phân bổ CCDC cho cả tháng phát sinh:

Phân bổ CCDC ở tháng đầu sử dụng   =   Tổng giá trị của CCDC
Tổng số tháng phân bổ CCDC

🕑 Nếu ta mua và sử dụng CCDC từ ngày mồng 02 trở đi thì cần tính số ngày sử dụng CCDC trong tháng phát sinh tính chi phí phân bổ CCDC trong tháng phát sinh như sau: 
 
🔷 Tính số ngày sử dụng CCDC trong tháng phát sinh:

Số ngày sử dụng ở tháng đầu = Tổng số ngày trong tháng - Ngày bắt đầu sử dụng + 1

 
🔷 Tính chi phí phân bổ CCDC trong tháng phát sinh:


Phân bổ ở tháng đầu sử dụng  =  
Mức Phân bổ CCDC theo tháng
 x   Số ngày sử dụng ở tháng đầu
Tổng số ngày trong Tháng bắt đầu Phân bổ
 
Ví dụ: Ngày 10/02/2017 Công ty Kế Toán Hà Nội mua máy tính trị giá 15.000.000 chưa thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển là 1.320.000 đã có VAT 10%. (Tài sản này có giá trị < 30tr. Như vậy là CCDC). Máy tính này được mua về sử dụng ngay cho bộ phân quản lý. Công ty thực hiện phân bổ cho 16 tháng.
Hướng dẫn cách tính phân​ bổ CCDC như sau:
Số ngày sử dụng CCDC trong tháng 2/2017 = 28 – 10 + 1= 19 ngày.
 
Cách 1:
Chi phí phân bổ CCDC của tháng 2/2017 = [
16.200.000 / (16 x 28)] x 19 = 687.054

📘 Giải thích:
16.200.000: là Tổng giá trị của CCDC.
16: là Công ty phân bổ cho 16 tháng.
28: là tháng 2/2017 có 28 ngày
 
Cách 2: Theo Công thức tính phân bổ CCDC trên:
Mức phân bổ tháng= 16.200.000 / 16 = 1.012.500
Tổng số ngày trong tháng 2/2017 = 28
Vậy, Chi phí phân bổ tháng 2/2017 = (1.012.500 / 28) x 19 = 687.054

Hướng dẫn cách tính phân bổ CCDC nh​ư sau:
Nguyên giá = 15.000.000 + 1.200.000 = 16.200.000 đ.
 
Hạch toán CCDC khi mua về:
Nợ 153: 15.000.000
Nợ 1331: 1.500.000
            Có 331: 16.500.000
Nợ 153: 1.200.000
Nợ 1331: 120.000
            Có 331: 1.320.000
Hạch toán khi xuất CCDC sử dụng cho bộ phận quản lý:
Nợ 242: 16.200.000
       Có 153 : 16.200.000
Cuối tháng hạch toán chi phí phân bổ CCDC trong tháng 2:
         Nợ 6422: 687.054
                 Có 242: 687.054
Các tháng sau, sẽ hạch toán vào chi phí hàng tháng như sau:
         Nợ 6422: 1.012.500
                 Có 242: 1.012.500

>> Cách hạch toán chi phí tiền thuê nhà, văn phòng

Mọi chi tiết vui lòng tham khảo

Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com 

Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    
https://www.facebook.com/tintucketoan

Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

 THÔNG TIN THAM KHẢO:

Quý khách cần tham khảo thông tin Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:


⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính

 
Tham gia nhận bản tin từ chúng tôi
Số người online: 9
Tổng truy cập: 13645168
Thông tin liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KẾ TOÁN HÀ NỘI
Khu vực Miền Bắc: Số 4, ngõ 322 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, HN
Khu vực Miền Nam: Số 31 Lê Văn Chí, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Khóa học kế toán: 0243.566.8036 – 0912916322 (zalo)
Email: ketoanhanoi1@gmail.com
Website: www.ketoanhanoi.vn
Dịch vụ làm bảng tính lương
Thăm dò ý kiến
Đánh giá khách quan của bạn về chất lượng dịch vụ chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!